เพลง ได้ก่อ แต๊อี๊ หนิม คนึงพิมพ์

MP3 Download

ฟังเพลง เนื้อเพลง และโค้ดเพลง เพลง ได้ก่อ แต๊อี๊ หนิม คนึงพิมพ์

อัลบั้ม หนิม คนึงพิมพ์ (New Single)

โหลดเพลง ได้ก่อ แต๊อี๊


อ้ายเป๋นไผบ้านอยู่ตางใด น้องยังบ่ฮู้จัก


อ้ายมาตั๊กแล้วส่งยิ้ม จ๋นน้องปอเขินอาย

โค๊วะ อ้ายหว่านคารม อ้ายขี้ลมนักล้ำไป


ดูท่าว่าจะเป๋นป้อจายหลายใจ

คำอู้อ้ายลวดลายแพรวพราย

แทงใจน้องจี๊ดจี๊ด อ้ายสลิดมาจีบอี่น้อง นึกว่าจะใจ๋ง่าย

โค๊วะ อ้ายบ่มีทางระยะทางยังสั้นไป

ถ้าอ้ายนั้นจริงใจ๋ หื้ออ้ายรอได้ก่อ

สาวเมืองเหนือ ตึงบ่เจื้อป้อจายหลายใจ๋

มือไม้ไว จะอั้นจะอี้ชีกอ สาวเมืองเหนือ เบื่อแต๊หนอ


ถ้าอ้ายชอบพอ ก่อขอหื้อเลิกหลายใจ๋

ได้ก่อ ได้ก่อ ได้ก่อ ห๊า แต๊ก่อ แต๊ก่อ แต๊อิ๊

สาวเมืองเหนือ ถ้าได้ฮักไผก่อจะมอบฮักแต๊

จะดูแลและจะถนอมความฮักแต๊หนอ

เนี๊ยะ อ้ายหากจริงใจ๋ บ่ดีจุ๊กั๋นได้ก่อ

ฮักแต๊อ้ายก่อคงต้องรอ เน้ออ้าย

คำอู้อ้ายลวดลายแพรวพราย

แทงใจน้องจี๊ดจี๊ด อ้ายสลิดมาจีบอี่น้อง นึกว่าจะใจ๋ง่าย

โค๊วะ อ้ายบ่มีทางระยะทางยังสั้นไป


ถ้าอ้ายนั้นจริงใจ๋ หื้ออ้ายรอได้ก่อ

สาวเมืองเหนือ ตึงบ่เจื้อป้อจายหลายใจ๋

มือไม้ไว จะอั้นจะอี้ชีกอ สาวเมืองเหนือ เบื่อแต๊หนอ

ถ้าอ้ายชอบพอ ก่อขอหื้อเลิกหลายใจ๋

ได้ก่อ ได้ก่อ ได้ก่อ ห๊า แต๊ก่อ แต๊ก่อ แต๊อิ๊

เนี๊ยะ อ้ายคงมีทาง ปอมีทางเป๋นไปได้

ถ้าอ้ายนั้นจริงใจ๋ น้องนี้จะเฝ้ารอ

สาวเมืองเหนือ ตึงบ่เจื้อป้อจายหลายใจ๋

มือไม้ไว จะอั้นจะอี้ชีกอ สาวเมืองเหนือ เบื่อแต๊หนอ


ถ้าอ้ายชอบพอ ก่อขอหื้อเลิกหลายใจ๋

ได้ก่อ ได้ก่อ ได้ก่อ ห๊า แต๊ก่อ แต๊ก่อ แต๊อิ๊

สาวเมืองเหนือ ตึงบ่เจื้อป้อจายหลายใจ๋

สาวเมืองเหนือ เบื่อแต๊หนอ ได้ก่อ ได้ก่อ ได้ก่อ ห๊า แต๊ก่อ แต๊ก่อ แต๊อิ๊0 comments to "เพลง ได้ก่อ แต๊อี๊ หนิม คนึงพิมพ์"

Post a Comment

Powered by Blogger.

About This Blog

Subscribe to me on FriendFeed

Blog Archive

ฟังเพลง